недеља, 02. јун 2013.

Priča o talentima

Moja aktivna potraga za svojom svrhom odnosno izborom primarnog talenta od onih koje posedujem se ovde završava. Kada sam počela sa pisanjem ovog bloga moj primarni cilj bio je da pronađem način da doprem do svoje suštine, svrhe i da kao takva, spremna prigrlim jedan izbor i predam mu svu svoju pažnju u budućnosti. Put, kao i svaki drugi nije bio lak. Prepun razmišljanja, dilema, pravih i pogrešnih odluka.. 

Bavila sam se raznim stvarima u cilju saznavanja šta je ono što mi najviše leži i u čemu najviše uživam. Tako sam zašla u razne sfere od praktičnih i jednostavnih preko umetničkih i širokih do duhovnih i neuhvatljivih. Rađale su se i umirale ideje. Zapisivali su se mogući pravci, pravile skice i planirali koraci. Osluškivalo se srce. Sve je bilo dobro, interesantno i poučno. Sve do trenutka kada je trebalo izabrati. Kako sam uobičajavala da kažem napraviti izbor za ceo život. Tu bih se skamenila. Trebalo je biti praktičan i pametan i mudar i prediktivan i svesan i... Na kraju ništa ne bih odlučila, ni izabrala pravac, već bih se samo podsetila da vreme prolazi i da moram napraviti izbor što pre.
Trajalo je dugo, dok nisam shvatila oslobađajuću istinu da NE MORAM DA NAPRAVIM TAJ KORAK. 


Naime, desilo se da sam upoznala osobu koja se, slično, bavila sa mnogo stvari u životu bez potrebe da živi svoju svrhu. Živeti svoju svrhu je sintagma izgubljena u prevodu, koja zbunjuje i navodi nas da mislimo da ne radimo pravu stvar ukoliko ne pronađemo svoj jedinstveni talenat ili dar sa kojim smo došli na ovaj svet. Najveća opasnost koja vlada iz Find Your Purpose sintagme koja nas bombarduje sa svih strana na kojima tražimo odgovore na naša pitanja jeste u primerima talenata koji se navode kao mogući: sportista, pevač, pisac, slikar, ... Postoje talenti koji nastaju vremenom, koji prate tehnologiju i koji uopšte ne zvuče tako drevno..
A postoji i Priča o talentima koji mi je moj poznanik ispričao.

Jer kao što čovek polazeći na put pozva svoje sluge i predade im svoje imanje, te jednom dade pet talanata, drugome dva, a trećem jedan, svakome prema njegovoj moći, i otputova. Onaj što primi pet talanata odmah ode, poslova s njima i steče drugih pet. Isto tako i onaj sa dva steče druga dva. A onaj koji primi jedan, ode, iskopa jamu u zemlji i sakri novac svoga gospodara.

Posle dugog vremena dođe gospodar onih slugu i stade se obračunavati s njima. I pristupivši onaj što primi pet talanata donese drugih pet talanata govoreći: gospodaru, pet talanata mi predade, vidi, zaradih drugih pet talanata. Reče mu gospodar njegov: dobro, slugo dobri i verni, u malom si bio veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost svoga gospodara. A prišavši onaj što primi dva talanta reče: gospodaru, dva talanta mi predade; vidi, zaradih druga dva talanta. Reče mu gospodar njegov: dobro, slugo dobri i verni, u malom si bio veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost svoga gospodara. A prišavši onaj što je primio jedan talant reče: gospodaru, znao sam da si tvrd čovek, žanješ gde nisi posejao, i skupljaš gde nisi vejao; pobojah se, odoh i sakrih tvoj talant u zemlju; vidi, imaš svoje.

A gospodar njegov odgovori i reče mu: zli i lenji slugo, znao si da žanjem gde nisam posejao i skupljam gde nisam vejao. Trebalo je dakle da daš moj novac menjačima, i ja bih po dolasku uzeo svoje s kamatom. Stoga uzmite od njega talant i dajte onome što ima deset talanata. Jer svakome koji ima daće se i preteći će; a od onoga koji nema - uzeće se i ono što ima. A nekorisnoga slugu izbacite u krajnju tamu; onde će biti plač i škrgut zuba.
Evanđelje po Mateju, 25:14-30 (prevod Emilijan Čarnić) Izvor: Wikipedia

Ova alegorijska priča udahnula je novu energiju u moj život. I donela odluku umesto mene. Radiću na svim svojim talentima / stvarima koje želim podjednako.
Druga stvar vezana za priču o našoj svrhi na ovoj planeti, kako mi samo daleko zvuči, jeste u direkciji odnosno pristupu takvom načinu razmišljanjau. Uvek sam mislila da najpre treba da nađem ono što je moja osnova i kada to uradim otvoriće se i novi putevi u mom životu. Međutim istina ne kreće sa te tačke, uvek. Istina vrlo često kreće od odgovora na pitanje: Da li postoji nešto u vašem životu zbog čega se ne osećate dobro? Iako je moj odgovor bio da treba da pronađem svoju strast ili svrhu, to nije polazna tačka.
Pogledajte oko sebe. Šta/Koga treba da promenite. Dečka? Grad? Posao? Nešto treće? Pođite od toga. Ne upadajte kao ja u zamku: To je sada kako jeste, želim da radim na ključnim životnim pitanjima, time će se promeniti i druge okolnosti. Pratite svoj senzibilitet i budite iskreni, to je uvek najteže. Dakle, šta zaista treba da promenim u svom životu?